Yrityskylä – vaikuttava koulutusinnovaatio

26.03.2015

Vierailin pari viikkoa sitten Pirkanmaan Yrityskylässä Tampereella. Vaikutuin. Omat alakouluaikaiset muistoni erilaisista vierailukohteista eivät vedä vertoja sille, miten pitkälle ajateltua ja kehitettyä tarjonta tuntuu nykypäivänä olevan. Alakoululaisena sain toki osallistua kaikenlaisiin tehtäviin ja työpajoihin, mutta en muista niiden annin olleen yhtä konkreettista ja monipuolista kuin tässä vierailukohteessani.

Yrityskylä tarjoaa opintokokonaisuutena yrittäjyyskasvatusta peruskoulun kuudesluokkalaisille. Tarkoituksena on, että ennen toiminnallista Yrityskylä-vierailua kouluissa käsitellään esimerkiksi kuvaamataidon ja äidinkielen tunneilla yhteiskuntaan, työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja yhteensä kymmenen oppitunnin verran.

Peruskoulussa yrittäjyydelle ei ole omaa oppiainetta, vaan sen pitäisi olla kaikkia oppiaineita läpileikkaava teema. On koulusta kiinni, kuinka yrittäjyyskasvatus käytännössä toteutuu.

Yrityskylä rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, erilaisten säätiöiden, yritysyhteistyökumppaneiden ja kuntien varoin. Esimerkiksi yritysten saaminen mukaan Yrityskylään ei ole haastavaa. Sen sijaan kaikki kunnat eivät ole vielä innostuneet Yrityskylästä. Kuntien heikko talous tuskin on tähän syynä, sillä yhden oppilaan osallistuminen Yrityskylään maksaa noin kolme euroa. Kyseessä lienee pikemminkin tietämättömyys siitä, mikä Yrityskylä oikein on.

Kaikki me tiedämme, että on olemassa erilaisia oppijoita. Toiset rakastavat lukemista, toiset oppivat paremmin käytännössä asioita itse kokeillen. Toiset oppivat näkemällä, toiset taas kuulemalla. Opetuksen tulisi olla mahdollisimman monipuolista, jotta kaikki oppijat voisivat kokea olevansa hyviä jossakin. Yrityskylän valttina onkin kokemuksellinen oppiminen uudessa ympäristössä.

Yrityskylässä perinteinen luokkahuone korvautuu kyläyhteisöllä, jossa kuudesluokkalaiset ovat työelämässä ja vaikuttavat yhteiskunnallisiin asioihin esimerkiksi äänestämällä. Kyläyhteisössä lapset pääsevät edustamaan erilaisia ammatteja toimittajasta kahvilatyöntekijään asti. Yrityskylä onkin eräänlainen pedagoginen roolipeli, jossa lapset astuvat aikuisen ihmisen kenkiin.

On erityisen hienoa, jos lapsi saa onnistumisen kokemuksen pärjätessään jossakin ammatissa tai jos lapsen ennakkoluulot joitakin aloja kohtaan karisevat, kun hän pääsee kokeilemaan, millaista työ käytännössä on.

Puhumme paljon siitä, että tarvitsemme uusia innovaatioita. Kehittämiskelpoisia ideoita ei synny itsestään, vaan suunnitteluprosessi vaatii muun muassa luovuutta, rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä. On paitsi yksilön niin myös yhteiskunnan kannalta tärkeää, että jo peruskoulussa annetaan tilaa uusille ajatuksille ja arvostetaan yritteliäisyyttä. Yrityskylän kaltaisen toiminnan kautta oppilaat voivat löytää omat vahvuutensa ja kehittää kykyjään niiden pohjalta. Näin jo lapsille annetaan mahdollisuus luoda uutta.

Kirjoitus on julkaistu 25.3.2015 Pirkanmaan Päivässä

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.