Valtuustoaloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamiseksi Tampereella

11.01.2022

Sukupuolitietoinen budjetointi tarkoittaa sukupuolinäkökulman sisällyttämistä talousarviovalmisteluun ja talousarvion arvioimista sukupuolinäkökulmasta. Sen tavoitteena on muuttaa menojen ja tulojen kohdentumista tasa-arvoa edistävällä tavalla. Sukupuolitietoinen budjetointi on hyvää budjetointia, sillä se tukee muun muassa avoimuuden, tehokkuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden periaatteita julkisen talouden hallinnassa.

Esimerkiksi julkisen talouden sopeuttamistoimet vaikuttavat usein kielteisesti naisvaltaisten opetus-, kasvatus- ja hoiva-alojen työllisyyteen ja työoloihin. Varhaiskasvatuksen leikkaukset heikentävät naisten työllistymisen ehtoja ja korkeat varhaiskasvatusmaksut ovat kannustinloukku.

Muun muassa Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön sukupuolitietoisen budjetoinnin, josta raportoidaan tämän vuoden lopussa. Sukupuolitietoinen budjetointi on myös kansainvälisesti yhä suositumpi sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia: esimerkiksi Ruotsin ja Islannin hallitukset ovat sitoutuneet siihen.

Esitänkin, että Tampereen kaupunki aloittaa sukupuolitietoisen budjetoinnin osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua.

Tampereella 19.8.2019
Inna Rokosa
Kaupunginvaltuutettu (sd)

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.