Syömishäiriötietouden lisääminen ammattilaisten keskuudessa osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteita

15.01.2022

Mielenterveyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus ei ollut ennen koronapandemiaakaan riittävää, mutta viimeistään sen seurauksena meillä on käsissämme mielenterveyskriisi. Tammikuussa 2022 järjestettävissä aluevaaleissa määräytyvät ensimmäiset suuntaviivat sille, kuinka aktiivisesti kriisiä lähdetään aluevaltuustoissa ratkaisemaan.

Mielenterveyden ongelmat eivät useinkaan näy ihmisestä päällepäin. Ne eivät aina näy myöskään tilastoissa. Syömishäiriöliiton toiminnanjohtaja Kirsi Broström ja Tampereen SYLI-keskuksen koordinaattori Kirsti Sippel ansiokkaasti muistuttavat Aamulehdessä 20.12.2021 julkaistussa kirjoituksessaan, että vain kolmannes syömishäiriöistä tunnistetaan terveydenhuollossa ja siten suurin osa sairastavista jää vaille hoitoa. He kirjoittavat, että tulevissa aluevaltuustoissa on oleellista panostaa riittävän ja saavutettavan hoidon lisäksi syömishäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen.

Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Kouluterveydenhoitaja saattaa usein olla ensimmäinen henkilö, joka kohtaa syömishäiriöön sairastuneen oppilaan tai opiskelijan. Näin oli myös aluevaaliehdokas Uusi-Illikaisen kohdalla. Terveydenhoitajan varhaisella syömishäiriöoireilun tunnistamisella oli myönteinen vaikutus Uusi-Illikaisen toipumisprosessiin. Kouluttamalla terveydenhoitajia syömishäiriöiden tunnistamiseen ja syömishäiriötä sairastavien sekä heidän läheisten kohtaamiseen voidaan mahdollistaa syömishäiriöön sairastuneen hoito jo varhaisessa vaiheessa, mikä lisää hoidon vaikuttavuutta ja lyhentää sairauden kestoa. Samalla hoidon painopiste siirtyy lähemmäs ennaltaehkäisevää toimintaa, mikä on ollut koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Allekirjoittaneiden mielestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle on laadittava oma mielenterveysstrategia, jonka yhdeksi toimenpiteeksi kirjataan ammattilaisten mahdollisuus saada riittävästi lisäkoulutusta. Esimerkiksi syömishäiriöiden kohdalla sairauden tunnistamiseen vaikuttavat vääristyneet ennakkokäsitykset siitä, millainen henkilö syömishäiriötä voi sairastaa. Ennakkokäsityksissä on usein kyse vain riittämättömästä koulutuksesta.

Pirkanmaan alueella on järjestötasolla paljon asiantuntemusta ja osaamista juurikin syömishäiriötyöstä, sillä täällä vaikuttavat SYLI-keskuksen ammattilaiset, Syömishäiriöliiton alueyhdistyksen aktiiviset toimijat sekä lukuisat kokemusasiantuntijat. Haluamme, että Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksissä huomioidaan kaikki se asiantuntijuus ja osaaminen, mitä järjestöt voivat tarjota pirkanmaalaisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen.

Marika Uusi-Illikainen
Aluevaaliehdokas (vihr.), Kangasala

Inna Rokosa
Aluevaaliehdokas (sd.), Tampere

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.